Ons doel

De Ondernemersschool focust op kinderen die moeilijk toegang hebben tot innovatieve educatieve programma’s, bijvoorbeeld kinderen uit socio-economisch zwakke wijken of kinderen met een vluchtelingen achtergrond. Wij willen álle kinderen op een speelse en positieve manier te laten ervaren wat duurzaam ondernemen kan zijn.

Wat de kinderen leren

Waar ben je allemaal toe in staat als je in jezelf gelooft? Wat is de kracht van een ondernemende houding? Wat is de impact van je keuzes, hier in Nederland, en in de rest van de wereld?

Ondernemen leert kinderen allerlei waardevolle lessen en competenties. Het geeft hen meer zelfvertrouwen, creativiteit, ambitie, samenwerking, en leert hen omgaan met tegenslagen Duurzaamheid gaat over hoe je omgaat met mensen en de omgeving, hier in Nederland en erbuiten.

We willen de kinderen laten zien dat hun handelen impact heeft en dat ze bewuste keuzes kunnen maken. We willen een generatie van zelfstandige bewuste wereldburgers die niet alleen praten over problemen, maar ook er iets aan proberen te doen. Door hen al op jonge leeftijd op een positieve manier in contact te brengen met deze dingen hopen we een verschil te maken, voor henzelf en hun omgeving.