Wat is CREATE, nieuwkomersonderwijs?

Nieuwkomers in Nederland onder de 18 jaar hebben twee jaar recht op ‘Nieuwkomersonderwijs’. Het CREATE-programma van Fawaka is een unieke, op maat gemaakte lessenserie die speciaal is ontworpen voor nieuwkomers in het basis- en voortgezet onderwijs.

We spreken de leerlingen aan op hun eigen cognitieve capaciteiten, waardoor de lessen niet alleen leuker worden, maar ook beter aansluiten bij hun werkelijke leefwereld. We bieden een context die een rijke leerervaring mogelijk maakt, met kennis en woorden die echt relevant zijn voor de leerlingen. Bij CREATE ontdekken ze niet alleen een nieuwe taal, maar ook zichzelf. 

Waarom CREATE

 • Laat leerlingen spelenderwijs kennismaken met de Nederlandse taal, waardoor leren leuk en effectief wordt
 • Focus op creativiteit, samenwerken, burgerschap, ondernemerschap en lesplezier
 • Inzet van thematisch onderwijs om bij te dragen aan taalvaardigheid & kennis van leerlingen
 • Veeltaligheid wordt benut: vooraf worden de thuistalen uitgevraagd zodat kernbegrippen kunnen worden behandeld in een slide met een vertaling naar iedereens thuistaal
 • Beperkte hoeveelheid ‘nieuwe’ taal, veel rijke taal en visuele ondersteuning
 • Ontwikkeld door onderwijsontwikkelaars met ruime ervaring op het gebied van taalacquisitie en culturele sensitiviteit
 • Actieve en dynamische werkvormen die aansluiten op het cognitieve niveau van de leerlingen
 • Focus op creëren van een positief gevoel door middel van succeservaringen
 • De lessen voor het primair onderwijs zijn tot stand gekomen in samenwerking met Team Taal & Cultuur en Openbare Basisschool de Globe

Opbouw van de les
Hoe ziet een les er ongeveer uit?

Primair onderwijsVoortgezet onderwijs
- Introductie: hoe gaat het met jou?
- Wat gaan we vandaag doen? 
- Terugblik/herhaling vorige les (met quiz / spelletje)
- Klassikaal in gesprek over het thema
- Aan de slag (doe-opdracht a.d.h.v. thema, zelfstandig of in groepjes)
- Vooruitblik en afsluiting
- Korte check-in
- Woordjes die passen bij het thema
- Oefening waarin de woordjes gebruikt kunnen worden
- Een maakopdracht waarin samenwerken centraal staat

Huidig lesaanbod

Primair onderwijsVoortgezet onderwijs
1. Choco-ondernemers
2. Mode-ondernemers
1. Hallo, wie ben jij?
2. Nederland en ik

Praktische informatie

 • Kostenindicatie: € 2995,-
 • Inclusief docent en materiaal
 • Reeks van 10 lessen à 2 uur
 • Voor voortgezet onderwijs 
 • Leeftijd tussen de 12 en 18 jaar

Download hier onze CREATE flyer:

Wil je meer weten over CREATE?
Neem contact met ons op via 06-4921 8209 of .
Of gebruik onderstaand contactformulier

  Ondernemen is een geweldige manier om een duurzamere samenleving te maken, omdat het niet alleen over praten maar ook over doen gaat! Kinderen oefenen met 21e-eeuwse en burgerschapsvaardigheden zoals creatief denken, een ondernemende houding, samenwerken en oplossingen zoeken. Daarnaast behandelen onze programma’s o.a. inclusie, wereldperspectieven en mensenrechten.

  Kinderen werken projectmatig binnen aansprekende thema’s zoals fairtrade chocola, duurzame mode, robotica, gezonde voeding en nog veel meer!
  Onze programma’s sluiten aan bij de SLO kerndoelen en worden door onze ervaren docenten gegeven waardoor ze als werkdrukverlagend worden ervaren.

  Kinderen leren beter als ze zich welkom en thuis voelen. Wij zorgen ervoor dat ze zichzelf positief kunnen herkennen in ons lesmateriaal. Daarbij willen we dat in de mensen waarmee we werken (o.a. docenten, makers, bankiers, ondernemers) de volle diversiteit die Nederland rijk is terugkomt, zodat ieder kind een herkenbaar rolmodel kan tegenkomen in onze programma’s.

  Vanuit Fawaka Ondernemersschool bieden wij verschillende samenwerkingsmogelijkheden:

  Wil je meer weten over al ons aanbod?
  Neem contact met ons op via 06-4921 8209 of .

  Of gebruik onderstaand contactformulier:

   Naast de samenwerking met scholen tijdens het schooljaar bieden wij ook de mogelijkheid om voor vakantiescholen samen te gaan werken. Wij bieden losstaande vakantiescholen op maat (langer of korter dan een week) of als onderdeel van een grotere vakantieschool waarbij wij het ochtend- of middagprogramma verzorgen.

   Wil je meer weten over ons vakantieaanbod?
   Neem contact op via 06 - 49 21 82 09 of
   Of gebruik onderstaand Contactformulier

    Ons Fawaka Dagonderwijs is geschikt voor groep 5-8. Bij Fawaka Dagonderwijs komt onze docent structureel een dag per week Fawaka programma’s aan één groep geven.

    De inhoud van onze programma’s is gekoppeld aan de kerndoelen primair onderwijs.
    Ons Fawaka Dagonderwijs kan worden ingezet voor minimaal drie maanden tot maximaal een volledig schooljaar en wordt bijvoorbeeld gebruikt om kleine vacatures (0.2FTE) te vullen.


    hieronder een voorbeeld programma

    Hieronder een voorbeeld van: De Kleine Kapitein

    Via het dagonderwijs worden het gehele schooljaar kleine vacatures ingevuld, op de Kleine Kapitein is dit 1 dag per week. De eerste helft van het jaar voor groep 6/7 en de tweede helft van het jaar voor groep 8. De lessen worden gegeven in periodes van 5 tot 6 weken waarin elke periode aan een specifiek project wordt gewerkt.

    Voorbeeldrooster

    ActiviteitPlanning (geheel Schooljaar)
    Dagonderwijs Groep 6/7 op maandag van 08.30 tot 14.15 uur (eerste helft van het schooljaar)
    DagonderwijsGroep 8 op maandag van 08.30 tot 14.15 uur (tweede helft van het schooljaar)

    Wil je meer weten over ons Fawaka Dagonderwijs?
    Neem contact op met Emmy Wouters via 06-45388486 of
    Of gebruik onderstaand contactformulier:

     “Het was wel spannend om voor een bankier te pitchen maar nu dat ik het een keer heb gedaan zou het de volgende keer minder eng zijn.” 

     - Leerling

     Ons programma-onderwijs is geschikt voor groep 1-8. Binnen ons programma-onderwijs volgen de kinderen een programma bestaande uit 6 tot 12 lessen à 1,5 of 2 uur.

     Onze docent komt een dagdeel of een hele schooldag, waarbij deze verschillende groepen achter elkaar kan draaien op een dag. Vaak kiest een school ervoor om een programma van vakantie tot vakantie te laten lopen.

     Ons programma-onderwijs wordt bijvoorbeeld ingezet in het kader van werkdrukverlaging.


     hieronder een voorbeeld programma

     Islamitische Basisschool Al Yaqoet

     Bij de IBS Al Yaqoet geven onze vakdocenten het hele schooljaar diverse

     programma’s aan verschillende groepen. Elke groep heeft om de twee weken een les en neemt deel aan totaal twee programma’s.

     Voorbeeldrooster

     Week 1Week 2
     Groep 5 Ma 9:20 - 10:50Groep 7 Ma 9:20 - 10:50
     Groep 5/6 Ma 11:20 - 12:50Groep 8a Ma 11:20 - 12:50
     Groep 6 Ma 13:20 - 14:50Groep 8b Ma 13:20 - 14:50

     Wil je meer weten over ons programma-onderwijs?
     Neem contact met ons op via 06-4921 8209 of
     Of gebruik onderstaand contactformulier:

      “Van de leerlingen heb ik te horen gekregen dat ze de lessen leuk ervaren. Ze geven aan dat ze het leuk vinden om met de handen bezig te zijn en aan de slag te gaan met echte materialen. Eén leerling gaf aan dat ze eigenlijk niet aan het leren zijn, waarop de andere vertelde wat zij die les geleerd had. Dus we kwamen tot de conclusie dat ze wel degelijk aan het leren zijn.”

      -Leerkracht

      “De lessen gaan tot nu toe goed en zijn leuk. Wat erg leuk was om te doen was om een pitch te geven over je zelfbedachte game. Ik vind het goed dat het geld dat we krijgen met onze spellen naar een goed doel gaat.”

      - Leerling

      linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram