Inclusief onderwijs

GEMEENTE AMSTERDAM: Lees hier meer informatie over de nieuwe leergangen in Amsterdam.

OVERIG: Voor overleg over een leergang-editie voor uw schoolorganisatie of gemeente zijn wij graag bereikbaar via inclusiefonderwijs@fawakaondernemersschool.nl

7-delige leergang voor leraren, vanuit het programma Fawaka WereldBurgerschap:

Inclusief onderwijs: expliciete scholing rondom racisme en discriminatie

Racisme, privilege en discriminatie zijn termen die de laatste jaren steeds vaker gebruikt worden in maatschappelijke discussies in Nederland. Discussies gaan dan vaak over kansenongelijkheid, ook in het onderwijs. Maar wat betekenen deze woorden eigenlijk precies? Wat zijn de achtergronden ervan? En wat hebben ze met onszelf te maken?

In de 7-delige leergang ‘Inclusief onderwijs: expliciete scholing rondom racisme en discriminatie’ zoeken wij antwoorden op deze vragen. Daarbij gaan we, aan de hand van verdieping in wetenschappelijke literatuur en andere bronnen, in op hoe jij racisme, discriminatie en privilege kan herkennen in je eigen onderwijspraktijk en daar proactief op kan handelen.

De leergang is ontwikkeld op basis van ervaring met scholing rondom deze thematiek op o.a. de Universitaire Pabo van Amsterdam.

Inhoud van de leergang
Tijdens de 7 bijeenkomsten staat de vraag centraal wat racisme, privilege en discriminatie binnen de onderwijspraktijk betekenen. De verdieping gebeurt door gronding literatuur te bestuderen over o.a. racisme en discriminatie en met elkaar in gesprek te gaan hierover vanuit een gedeeld theoretisch kader. De leergang bestaat uit zeven bijeenkomsten. In de eerste drie bijeenkomsten gaan we specifiek in op het begrip racisme, met speciale aandacht naar verschillende theoretische benaderingen. In de vierde tot en met de zesde bijeenkomst staan we stil bij de rol van privileges in de maatschappij. Tenslotte sluiten we de leergang af met een vrije opdracht over racisme, privilege en discriminatie waarin deelnemers op een gepaste manier hun onlangs verworven inzichten omzetten naar een passend eindproduct. 

Deelnemers ontvangen na afronding van de leergang een certificaat voor deelname.

Deelnemers hebben voorafgaand aan elke bijeenkomst circa 3 uur nodig aan voorbereidingstijd/zelfstudie. Deelnemers ontvangen een studiehandleiding waarin staat beschreven welke voorbereiding verwacht wordt. Dit gaat met name om het kijken van films, lezen van stukken, beantwoorden van de vragen ter voorbereiding op de bijeenkomst.

Stuur voor meer informatie en/of vragen een mail naar: inclusiefonderwijs@fawakaondernemersschool.nl

Onderzoek 
Zie ook het artikel “Expliciete scholing rondom racisme” van Soeterik, Hanna & Öztemir over het wetenschappelijk onderzoek dat de training onderbouwt.

GEMEENTE AMSTERDAM: Lees hier meer informatie over de nieuwe leergangen in Amsterdam. Deze 7-delige leergang – exclusief (& kosteloos) voor leraren in het PO, VO, SO en MBO in Amsterdam – wordt aangeboden door de gemeente Amsterdam en het programma Fawaka WereldBurgerschap.

OVERIG: Voor overleg over een leergang-editie voor uw schoolorganisatie of gemeente zijn wij graag bereikbaar via inclusiefonderwijs@fawakaondernemersschool.nl