Inclusief onderwijs

UPDATE: Aanmeldingen zijn gesloten voor de komende leergang vanaf september in Amsterdam, geselecteerde leraren hebben inmiddels een bericht ontvangen. We zijn blij met de grote hoeveelheid aanmeldingen – en geïnteresseerden houden we op de hoogte van volgende leergangen (mail ons bij interesse via inclusiefonderwijs@fawakaondernemersschool.nl).

De onderstaande 7-delige leergang – exclusief (& kosteloos) voor leraren in het PO, VO, SO en MBO in Amsterdam – wordt aangeboden door de gemeente Amsterdam en het programma Fawaka WereldBurgerschap van Fawaka Ondernemersschool.

Leergang grootstedelijk onderwijs:

Inclusief onderwijs: expliciete scholing rondom racisme, wit privilege en discriminatie

Racisme, wit privilege en discriminatie zijn termen die de laatste jaren steeds vaker gebruikt worden in maatschappelijke discussies in Nederland. Discussies gaan dan vaak over kansenongelijkheid, ook in het onderwijs. Maar wat betekenen deze woorden eigenlijk precies? Wat zijn de achtergronden ervan? En wat hebben ze met onszelf te maken?

In de 7-weekse leergang ‘Inclusief onderwijs: expliciete scholing rondom racisme, wit privilege en discriminatie’ zoeken wij antwoorden op deze vragen. Daarbij gaan we, aan de hand van verdieping in wetenschappelijke literatuur en andere bronnen, in op hoe jij racisme, discriminatie en wit privilege kan herkennen in je eigen onderwijspraktijk en daar proactief op kan handelen.

De leergang is ontwikkeld op basis van ervaring met scholing rondom deze thematiek op o.a. de Universitaire Pabo van Amsterdam en wordt verzorgd door Inti Soeterik en Fadie Hanna, lerarenopleiders met 10 jaar ervaring op het gebied van scholing en onderzoek rondom racisme, wit privilege en discriminatie. Nu wordt de leergang voor een eerste keer aangeboden voor leraren in het primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Dit wordt gefinancierd door de gemeente Amsterdam; deelname is kosteloos voor leraren in Amsterdam.

 

Inhoud van de leergang
Tijdens de 7 bijeenkomsten staat de vraag centraal wat racisme, wit privilege en discriminatie binnen de onderwijspraktijk betekenen. De verdieping gebeurt door gronding literatuur te bestuderen over racisme, wit privilege en discriminatie en met elkaar in gesprek te gaan hierover vanuit een gedeeld theoretisch kader. De leergang bestaat uit zeven bijeenkomsten. In de eerste drie bijeenkomsten gaan we specifiek in op het begrip racisme, met speciale aandacht naar verschillende theoretische benaderingen. In de vierde tot en met de zesde bijeenkomst staan we stil bij de rol van wit privilege in de maatschappij. Tenslotte sluiten we de leergang af met een vrije opdracht over racisme, wit privilege en discriminatie waarin deelnemers op een gepaste manier hun onlangs verworven inzichten omzetten naar een passend eindproduct. 

Na afronding van de leergang ontvang je een certificaat voor deelname.

 

Praktische informatie
Deelname is kosteloos voor leraren op scholen in Amsterdam. Er zijn slechts 19 plekken, dus wees er snel bij!
– 7 voor leraren in het primair onderwijs (ook speciaal onderwijs)
– 6 voor leraren in het voortgezet onderwijs (ook vso)
– 6 voor leraren in het middelbaar beroepsonderwijs

De 7 bijeenkomsten vinden plaats op woensdagmiddag van 15.30 – 17.30 uur in de OBA, op de volgende data: 23 september, 7 oktober, 21 oktober, 28 oktober, 4 november, 11 november, 18 november.

Voorafgaand aan elke bijeenkomst heeft u 3 uur nodig aan voorbereidingstijd/zelfstudie, u ontvangt een studiehandleiding waarin u ziet welke voorbereiding verwacht wordt. Dit gaat met name om het kijken van films, lezen van stukken, beantwoorden van de vragen ter voorbereiding op de bijeenkomst.

 

Covid-19
De bijeenkomsten zijn niet digitaal, maar gezamenlijk op locatie. In totaal doen 19 leraren mee, er zijn 1 of 2 docenten aanwezig (afhankelijk van het onderwerp). Alles verloopt volgens de richtlijnen van het RIVM om het veilig te houden voor iedereen.

 

Inschrijven
Schrijf je in via het online aanmeldformulier. Fawaka Ondernemersschool organiseert namens de gemeente Amsterdam de inschrijving. 
In het aanmeldformulier vul je naast je naam en contactgegevens de naam van de school waar je werkt in (en of dit een PO-, SO-, VO- of MBO-school is).

Stuur voor meer informatie en/of vragen een mail naar: inclusiefonderwijs@fawakaondernemersschool.nl

 

Onderzoek 
Zie ook het artikel “Expliciete scholing rondom racisme” van Soeterik, Hanna & Öztemir over het wetenschappelijk onderzoek dat de training onderbouwt.