nieuws

Fawaka lessen voor tentoonstelling "Home and the World" bij Museum Van Loon

ma 17 jun 2024

De Fawaka Ondernemersschool en Museum Van Loon hebben hun krachten gebundeld voor de unieke tentoonstelling "Home and the World", die in april is geopend. Deze samenwerking is ontstaan vanuit een gedeelde visie om kinderen bewuster te maken van thema's zoals burgerschap, wereldburgerschap en duurzaamheid door middel van kunst en cultuur.

De Tentoonstelling "Home and the World"

De tentoonstelling "Home and the World" in Museum Van Loon is een boeiende reis door verhalen van over de hele wereld. De Van Loon familie, met een geschiedenis van ongeveer 400 jaar, speelde een belangrijke rol in de elite van Nederland en had nauwe banden met de oud-koloniën van het land. Deze tentoonstelling werpt licht op de doorwerking van kolonisatie en de gedeelde geschiedenis tussen verschillende landen, mensen en culturen. Het biedt bezoekers een diepgaand inzicht in hoe deze historische relaties nog steeds voelbaar zijn in onze huidige samenleving. Thema's zoals verbinding, hoop, cultuur en onderdrukking worden door verschillende kunstenaars belicht.

Educatieprogramma voor Groep 6, 7 en 8

Het educatieprogramma dat Fawaka Ondernemersschool heeft ontwikkeld sluit naadloos aan bij de tentoonstelling. Het programma bestaat uit drie lessen die kinderen in groep 6, 7 en 8 van de basisschool meenemen op een ontdekkingsreis naar het begrip 'thuis' en hoe dit zich verhoudt tot de wereld om hen heen.

Les 1: Thuis, de Klas en Ik

De eerste les vindt plaats in de klas, waar de kinderen kennismaken met de docent en het thema van de tentoonstelling. Ze verkennen wat 'thuis' voor hen betekent en oefenen met de Visual Thinking Strategies (VTS), een methode om zonder oordeel naar kunst te kijken. Dit bereidt hen voor op het museumbezoek.

Les 2: Bezoek aan Museum Van Loon

Tijdens het museumbezoek worden de kinderen verdeeld in drie groepen, begeleid door een museummedewerker of docent. Ze lopen door verschillende kamers van het museum, waar zowel werken uit de vaste collectie als de tijdelijke tentoonstelling te zien zijn. Via vragen en groepsgesprekken leren de kinderen de kunstwerken beter begrijpen en relateren ze deze aan hun eigen ervaringen.

Les 3: Een Gezamenlijk Kunstwerk

In de laatste les reflecteren de kinderen op wat ze hebben geleerd en ervaren tijdens het museumbezoek. Ze werken samen aan een gezamenlijk kunstwerk dat bestaat uit persoonlijke bijdragen van elk kind. Dit kunstwerk weerspiegelt hun ideeën en gevoelens over 'thuis' en hun rol in de wereld.

Visual Thinking Strategies

Een belangrijk onderdeel van het programma is het gebruik van Visual Thinking Strategies. Deze methode leert kinderen kunst te observeren en te bespreken zonder oordeel, waardoor ze beter leren luisteren naar elkaar en openstaan voor verschillende perspectieven. Dit bevordert empathie en kritisch denken, essentiële vaardigheden in zowel burgerschap als wereldburgerschap.

Impact op Burgerschap en Wereldburgerschap

Dit educatieprogramma biedt kinderen handvatten om na te denken over hun plek in de samenleving en de wereld. Het stimuleert hen om actief deel te nemen aan hun omgeving en de wereld, vanuit principes van gelijkwaardigheid, wederzijdse afhankelijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid. Door middel van kunst en cultuur leren ze de complexiteit van historische en hedendaagse verbanden beter begrijpen.
Er zijn al 5 scholen die meedoen met dit mooie programma. Lijkt dit je ook wat voor jouw school? Neem contact op met Frederike via

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram