nieuws

Partners in educatie: de succesvolle match tussen Fawaka en de Louis Bouwmeesterschool

do 04 jul 2024

Schooljaar 2023/2024 loopt op zijn eind en voor de zomervakantie start, delen wij een nieuw interview met de Louis Bouwmeesterschool in Amsterdam. Afgelopen schooljaar hebben wij de school ondersteund met eens per week dagonderwijs. Ingevuld met ons eigen programma en een docent van Fawaka. Eens per week stond hij voor de klas in groep 6.

We spraken met Ingeborg (directeur) en Floor (intern begeleider). Waarom koos de school voor Fawaka en hoe ervaren zij de samenwerking?

De Louis Bouwmeesterschool is een Daltonschool in Amsterdam Nieuw-West. Ingeborg, de directeur, is hier al enige tijd werkzaam en heeft veel verandering meegemaakt binnen de school. Onder andere het lerarentekort en hoe je alles hieromheen opnieuw organiseert, passend binnen de Daltonvisie. Fawaka is één van de invullingen van deze organisatie.

Waarom hebben jullie voor Fawaka gekozen? Waar zagen jullie echt de match tussen wat Fawaka biedt en wat jullie school uitdraagt?

In eerste instantie was het zo dat wij een gat hadden in de formatie van onze groep 6. Van één dag in de week. En dit was een prachtig passende oplossing binnen de visie van het Daltononderwijs. Ook gezien de hoeveelheid nieuwkomers die wij hebben. We hebben 3 nieuwkomersgroepen in onze school en wat in- en uitstroom daarvan. Dit leek een hele mooie oplossing daarvoor.

Merken jullie ook verandering sinds jullie zijn begonnen met onze programma’s? Hoe bevalt het?

We hebben eerst een beetje moeten zoeken. Het is een uitzondering dat iemand voor een heel schooljaar aan de school verbonden is. Ik weet dat het vaker gebeurt, maar dat is niet de gebruikelijke aanpak. Daarom hebben we goed overlegd over wie daar zou passen. Hoe ziet die dag eruit? Wie zou dat kunnen doen? Intern hebben we ook enkele aanpassingen moeten doorvoeren.

Samen met de leerkracht, IB’er en directie hebben we gekeken naar de situatie. Degene die de dag namens Fawaka invult, is geen bevoegde docent van de PABO en het is ook niet de bedoeling dat hij of zij reguliere lessen geeft zoals de groepsleerkracht dat doet. Jullie hebben je eigen module en een thema waaraan alles is opgehangen. Dat vergt afstemming, zodat de leerkrachten niet alle reguliere taken van vrijdag in de overige vier dagen hoeven te plannen.

Er is zoveel mogelijk afgestemd, bijvoorbeeld bij burgerschapsvorming, rekenlessen en taallessen: wat kan er allemaal en wat kan eventueel vervallen. We kijken ook naar wat er al gedaan is.

We richten ons vooral op de doelen die door Fawaka zijn gesteld en welke daarvan overgenomen kunnen worden van de leerkracht. Zo proberen we te voorkomen dat het voor haar extra belasting oplevert en zorgen we zelfs voor enige ontlasting.

En hoe gaat de samenwerking tot nu toe? Worden zaken goed met elkaar afgestemd en opgepakt?

Absoluut. Aan het eind van elke donderdag was er een overdracht van de groepsleerkracht naar de leerkracht van Fawaka. Aan het eind van de vrijdag was er een overdracht terug naar de groepsleerkracht. Als het bij de één een dagje minder ging of er iets gebeurde, werd dit altijd doorgegeven en meteen opgepakt door de ander.

Dus als er op woensdag of donderdag iets was gebeurd bij de groepsleerkracht, werd dit teruggekoppeld naar de leerkracht van Fawaka, die dit ook met de kinderen besprak. En andersom werkte het precies hetzelfde. De leerkracht van Fawaka had aangegeven het fijn te vinden dat hij zich echt als een volwaardig teamlid voelde binnen het team. Hij voelde zich vrij genoeg om ook andere kinderen uit andere klassen aan te spreken en een gezellig praatje te maken. Hij sprak ook kinderen aan op hun gedrag, wat door de andere kinderen werd geaccepteerd. 

Er was zelfs enige... jaloezie is misschien een groot woord, maar er werd ook door andere klassen gevraagd wanneer zij die meester zouden krijgen. De leerlingen waren dus heel positief.

En voelt het voor hen ook dat hij ook een integraal onderdeel is van hun educatie? Voelt het voor hen als een aparte dag, of loopt het allemaal in elkaar over?

Dat verschilt heel erg per leerling. De één gedraagt zich echt heel anders op vrijdag dan op de andere dagen. Maar over het algemeen gaat het goed. Het blijft altijd zo dat je goed moet afstemmen als een dag door iemand anders wordt ingevuld. Zelfs als het iemand uit ons eigen team zou zijn, blijft er verschil per persoon. Het ene kind vindt het prima, terwijl het andere kind er moeite mee heeft.

De samenwerking is echt gebaseerd op goede afstemming, omdat je elkaar in het begin nog niet goed kent en de aanpak toch anders is. Dat is eerst even zoeken, ook voor de kinderen, want het is echt een heel andere invulling dan een reguliere schooldag. Maar we merken over het algemeen dat het heel betekenisvol is.

Wat heel fijn is, is dat de ouders ook merken dat zij er goed bij betrokken worden. Er worden filmpjes en opnamen gemaakt die vervolgens met de ouders gedeeld worden. Dus ja, dat is heel positief.

Fijn om te horen dat ook de ouders hier goed op reageren, dat lijkt mij een heel mooi streven.

Ja, de Fawaka docent heeft zelfs een stukje geschreven voor in het rapport van de kinderen. Hij is echt een onderdeel geworden van de hele educatie. Van alles.

Leuk om te horen. Als je één reden zou mogen noemen waarom je ons zou aanbevelen aan een andere school. Wat zou die reden zijn?

Ik vind dat jullie lesaanbod, de thema's en alles daaromheen, inclusief de gastsprekers, goed is afgestemd en inhoudelijk sterk is. Het is goed geïntegreerd met de doelen van burgerschapsontwikkeling. Er wordt zorgvuldig gezorgd voor materialen als die nodig zijn, en de afstemming daaromheen is uitstekend. Het voorgesprek, het duidelijk maken van verwachtingen, en de evaluatie zijn goed geregeld. Bovendien wordt de leerkracht een paar keer per jaar bezocht door iemand van Fawaka, wat ik erg waardeer. Dat zien we niet overal zo goed georganiseerd.

In sommige gevallen worden beloftes gedaan die niet worden nagekomen, maar dat is hier niet het geval. Als de leerkracht van Fawaka ziek is, wordt er direct actie ondernomen en zo snel mogelijk een vervanger geregeld. Hierdoor zit de school niet zomaar met een probleem. Dat wordt door Fawaka goed opgelost.


Is jullie school ook op zoek naar een betekenisvolle samenwerking, of een oplossing voor jullie formatie? Wij denken graag met jullie mee. Neem hier alvast een kijkje, of neem contact met ons op.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram