Over Fawaka Ondernemersschool

Wat we Doen

Fawaka Ondernemersschool biedt educatieve activiteiten op het gebied van duurzaam ondernemen voor kinderen en jongeren. Aan de ene kant leren we kinderen een ondernemende houding, bijvoorbeeld creatief denken, samenwerken, oplossingsgericht denken en doorzettingsvermogen; oftewel zelfontplooiing. Aan de andere kant leren we de kinderen duurzaam handelen, oftewel positief naar mens en milieu.

Onze missie behalen, kunnen wij niet alleen. Wij werken graag samen met allerlei verschillende organisaties, zoals scholen, welzijnsorganisaties, bedrijfsleven, festivals, buurthuizen en overheden.

Wij kunnen onze activiteiten in zijn geheel uitvoeren, maar kunnen ook jouw team trainen en begeleiden om zelf uit te voeren.

In al onze programma’s komen onze kernwaarden terug.

  • Ondernemerschap
  • Diversiteit & inclusie
  • Duurzaamheid
  • Niet praten maar doen
  • Talentontwikkeling

Bijvoorbeeld diversiteit & inclusie: wij willen dat ieder kind, ongeacht achtergrond of manier van leren, zich op positieve manier moet kunnen herkennen in ons lesmateriaal. Daarbij willen we dat in de mensen waarmee we werken (o.a. docenten, makers, bankiers, ondernemers) de volle diversiteit die Nederland rijk is terugkomt, zodat ieder kind een herkenbaar rolmodel kan tegenkomen in onze programma’s.

Ons Doel

Wij laten kinderen op een speelse en positieve manier ervaren wat duurzaam ondernemen kan zijn.

De Ondernemersschool heeft extra aandacht voor kinderen die moeilijk toegang hebben tot innovatieve educatieve programma’s. Want álle kinderen moeten mee kunnen doen, ongeacht de wijk waarin ze opgroeien, hun achtergrond of hun manier van leren.

Zomerschool ARTIS

Onze Visie

Waar ben je allemaal toe in staat als je in jezelf gelooft? Wat is de kracht van een ondernemende houding? Wat is de impact van je keuzes, hier in Nederland en in de rest van de wereld?

Om de grote ecologische en maatschappelijke uitdagingen waar wij als land en wereld voor staan het hoofd te kunnen bieden moeten we de jonge generatie duurzaam en inclusief onderwijs gekoppeld aan ondernemend gedrag bieden. Dit wordt de basis voor iedere jonge wereldburger.

Fawaka Ondernemersschool is een sociale onderneming met een heldere missie: alle kinderen en jongeren in Nederland kennis laten maken met duurzaam ondernemerschap. Ondernemen is een geweldige manier om te leren doorzetten, beslissen, aanpakken en aanpassen. Een mooie manier om een duurzame en inclusieve samenleving te maken, omdat het niet alleen over praten maar ook over doen gaat.

Onze ambitie is om alle kinderen in Nederland - ongeacht de wijk waarin ze opgroeien, hun manier van leren, of hun achtergrond - te bereiken. Ieder kind heeft het recht op een positieve manier naar zichzelf te kunnen kijken en zich te ontwikkelen.

Wil je meer weten? Neem contact met ons op via  of bel ons op 06-49218209.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram