Wat we doen

Fawaka Ondernemersschool biedt educatieve activiteiten op het gebied van duurzaam ondernemen voor kinderen en jongeren. Aan de ene kant leren we kinderen een ondernemende houding, bijvoorbeeld creatief denken, samenwerken, oplossingsgericht denken en doorzettingsvermogen; oftewel zelfontplooiing. Aan de andere kant leren we de kinderen duurzaam handelen, oftewel positief naar mens en milieu.

Onze missie behalen, kunnen wij niet alleen. Wij werken graag samen met allerlei verschillende organisaties, zoals scholen, welzijnsorganisaties, bedrijfsleven, festivals, buurthuizen en overheden. 

Wij kunnen onze activiteiten in zijn geheel uitvoeren, maar kunnen ook jouw team trainen en begeleiden om zelf uit te voeren. 

In al onze programma’s komen onze kernwaarden terug.

  • Ondernemerschap
  • Diversiteit & inclusie
  • Duurzaamheid
  • Niet praten maar doen
  • Talentontwikkeling

Bijvoorbeeld diversiteit & inclusie: wij willen dat ieder kind, ongeacht achtergrond of manier van leren, zich op positieve manier moet kunnen herkennen in ons lesmateriaal. Daarbij willen we dat in de mensen waarmee we werken (o.a. docenten, makers, bankiers, ondernemers) de volle diversiteit die Nederland rijk is terugkomt, zodat ieder kind een herkenbaar rolmodel kan tegenkomen in onze programma’s.