Wereldburgerschap

alles-in-1 aanpak voor scholen

Voor leerlingen
Voor leerkrachten
Voor de directie

In Nederland hebben alle basisscholen en middelbare scholen de wettelijke taak ‘actief burgerschap en sociale integratie’ te bevorderen. Hoe pak je dit als school goed aan?
Met Fawaka WereldBurgerschap bieden wij een gestructureerde manier om invulling te geven aan burgerschapsonderwijs op uw school. Wij nemen u, uw team en uw leerlingen mee in het proces naar een school die trots is op haar burgerschapsonderwijs én die voldoet aan de door de overheid gestelde eisen.

Waarom ‘Wereldburgerschap’?

In het concept ‘Wereldburgerschap’ is expliciet aandacht verankerd voor diversiteit en wereldperspectieven. Belangrijk als aanvulling, want het onderwijs kent op dit moment een sterke focus op Nederlandse dan wel Europese of ‘Westerse’ perspectieven en referentiekaders.

Wat is ‘Wereldburgerschap’?
Wereldburgerschap wordt uitgewerkt in acht hoofdthema’s: Identiteit, Diversiteit, Globalisering, Duurzaamheid, Verdeling, Mensenrechten, Mondiale Betrokkenheid en Vrede & Conflict. Onder elk hoofdthema zijn subthema’s te identificeren.
Wereldburgerschap uit zich in gedrag ‘dat recht doet aan de principes van wederzijdse afhankelijkheid in de wereld, de gelijkwaardigheid van mensen en de gedeelde verantwoordelijkheid voor het oplossen van mondiale vraagstukken’.
Competenties voor leerlingen rondom wereldburgerschap kunnen worden verdeeld in de domeinen kennis, houding, vaardigheden en reflectie.

(We volgen hier de literatuur van NCDO, voormalige Kenniscentrum Duurzame Ontwikkeling en Mondiaal Burgerschap).

Met Fawaka WereldBurgerschap bieden wij een gestructureerde manier om invulling te geven aan burgerschapsonderwijs op uw school. Wij nemen u, uw team en uw leerlingen mee in het proces naar een school die trots is op haar burgerschapsonderwijs én die voldoet aan de door de overheid gestelde eisen.

Meer informatie? 

Meer weten over ons aanbod of benieuwd naar onze werkzaamheden? Mail ons op info@fawakaondernemersschool.nl of bel ons op 06-49218209!