WereldBurgerschap

alles-in-1 aanpak voor scholen

Fawaka WereldBurgerschap

Voor leerlingen, voor leerkrachten, voor schoolleiders

Fawaka WereldBurgerschap cirkel

Fawaka WereldBurgerschap biedt scholen een gestructureerde aanpak om invulling te geven aan burgerschapsonderwijs. Burgerschap (waarvoor aandacht in het onderwijs verplicht is) wordt hierbij ‘WereldBurgerschap’. Enkele onderdelen zijn lessen en programma’s rondom duurzaamheid, trainingen rondom antidiscriminatie, een pad naar een inclusieve schoolbibliotheek, wereldgeschiedenis, mensenrechteneducatie en meer.

In Nederland hebben alle basisscholen en middelbare scholen de wettelijke taak ‘actief burgerschap en sociale integratie’ te bevorderen. Hoe pak je dit als school goed aan?
Met Fawaka WereldBurgerschap nemen wij schoolleiding, leraren en leerlingen mee in het proces naar een school die trots is op haar burgerschapsonderwijs én die voldoet aan de door de overheid gestelde eisen.

Waarom ‘Wereldburgerschap’?

In het concept ‘Wereldburgerschap’ is expliciet aandacht verankerd voor diversiteit, inclusie en wereldperspectieven. Belangrijk als aanvulling, want het onderwijs kent op dit moment een sterke focus op Nederlandse dan wel Europese of ‘Westerse’ perspectieven en referentiekaders.

Wat is ‘Wereldburgerschap’?

Wereldburgerschap wordt uitgewerkt in verschillende hoofdthema’s, waaronder Identiteit, Diversiteit, Globalisering, Duurzaamheid, Verdeling, Mensenrechten, Mondiale Betrokkenheid en Vrede & Conflict. Elk hoofdthema heeft subthema’s.
Wereldburgerschap uit zich in gedrag ‘dat recht doet aan de principes van wederzijdse afhankelijkheid in de wereld, de gelijkwaardigheid van mensen en de gedeelde verantwoordelijkheid voor het oplossen van mondiale vraagstukken’.
Competenties voor leerlingen rondom wereldburgerschap zijn te verdelen in de domeinen kennis, houding, vaardigheden en reflectie.

Fawaka WereldBurgerschap

Met Fawaka WereldBurgerschap bieden wij een gestructureerde manier om invulling te geven aan burgerschapsonderwijs op uw school. Wij nemen schoolleiding, leraren en leerlingen mee in het proces naar een school die trots is op haar burgerschapsonderwijs én die voldoet aan de door de overheid gestelde eisen.

Bekijk ook:

 

Meer informatie?

Meer weten over ons aanbod of benieuwd naar onze werkzaamheden? Mail ons op miguel@fawakaondernemersschool.nl of info@fawakaondernemersschool.nl – of bel ons op 06-49218209!