WereldBurgerschap

een gestructureerde aanpak voor scholen

Fawaka WereldBurgerschap

Voor leerlingen, voor leerkrachten, voor schoolleiders

Fawaka WereldBurgerschap cirkel

Alle basisscholen en middelbare scholen in Nederland hebben de wettelijke taak aandacht te besteden aan ‘burgerschap’. Vanaf augustus 2021 (vanaf schooljaar 2021/2022) moeten alle basisscholen en middelbare scholen in Nederland aan verschillende specifieke eisen voldoen volgens nieuw ingevoerde wetgeving.

Fawaka WereldBurgerschap biedt scholen een gestructureerde aanpak. ‘Burgerschap’ (waarvoor aandacht in het onderwijs verplicht is) wordt hierbij ‘WereldBurgerschap’. Enkele onderdelen zijn lessen en programma’s rondom duurzaamheid, trainingen rondom antidiscriminatie, een pad naar een inclusieve schoolbibliotheek, wereldgeschiedenis, mensenrechteneducatie en meer.

Met Fawaka WereldBurgerschap nemen wij schoolleiding, leraren en leerlingen mee in het proces naar een school die trots is op haar (wereld)burgerschapsonderwijs én die voldoet aan de door de overheid gestelde eisen.

Waarom ‘Wereldburgerschap’?

In het concept ‘Wereldburgerschap’ is expliciet aandacht verankerd voor inclusie, uitsluiting en wereldperspectieven. Belangrijk als aanvulling, want het onderwijs kent op dit moment een sterke focus op Nederlandse dan wel Europese of ‘Westerse’ perspectieven en referentiekaders.

Wat is ‘Wereldburgerschap’?

Wereldburgerschap wordt uitgewerkt in verschillende hoofdthema’s, waaronder Identiteit, Diversiteit & Inclusie, Globalisering & Verbindingen, Duurzame Ontwikkeling, Ongelijkheid & Solidariteit, Mensenrechten, Vrede & Conflict en Wereldperspectieven. Elk hoofdthema heeft subthema’s.
Wereldburgerschap uit zich in gedrag ‘dat recht doet aan de principes van wederzijdse afhankelijkheid in de wereld, de gelijkwaardigheid van mensen en de gedeelde verantwoordelijkheid voor het oplossen van mondiale vraagstukken’.
Competenties voor leerlingen rondom wereldburgerschap zijn te verdelen in de domeinen kennis, houding, vaardigheden en reflectie.

Fawaka WereldBurgerschap

Met Fawaka WereldBurgerschap bieden wij een gestructureerde manier om invulling te geven aan burgerschapsonderwijs op uw school. Wij nemen schoolleiding, leraren en leerlingen mee in het proces naar een school die trots is op haar burgerschapsonderwijs én die voldoet aan de door de overheid gestelde eisen.

Bekijk ook:

 


Meer informatie?

Meer weten over ons aanbod of benieuwd naar onze werkzaamheden? Mail ons op info@fawakawereldburgerschap.nl of info@fawakaondernemersschool.nl – of bel ons op 06-49218209!