WereldBurgerschap-traject

Een gestructureerde aanpak om invulling te geven aan (wereld)burgerschapsonderwijs, van visie tot implementatie.


.

Waarom (Wereld)burgerschap?

Bij Burgerschap en WereldBurgerschap ligt de focus op de manier waarop mensen deelnemen aan de maatschappij. Bij Burgerschap ligt de focus vaak op hoe we met elkaar omgaan in de klas en in de Nederlandse samenleving. WereldBurgerschap vraagt er onder andere meer aandacht voor ook goed te onderzoeken wat het betekent onderdeel te zijn van de wereld.

Alle basisscholen en middelbare scholen in Nederland hebben sinds 2006 de wettelijke taak, aandacht te besteden aan ‘burgerschap’. Vanaf 1 augustus 2021 is deze wettelijke taak aangescherpt en moeten scholen aan meer specifieke eisen voldoen. Onder andere het leveren van bijdragen aan de samenleving en respect voor en kennis van grondrechten, de rechtsstaat en democratische waarden moeten worden behandeld.

Scholen worstelen nogal eens met de invulling van de aangescherpte wettelijke taak. Iedereen vindt het belangrijk om kinderen en jongeren waarden bij te brengen over onze democratie en rechtsstaat, maar in de praktijk verschilt het nogal wat scholen eraan doen. Menig directeur, coördinator of docent vraagt zich af: Doen we wel genoeg? Voldoet dat wat we doen wel aan de nieuwe eisen? Welk aanbod hebben we eigenlijk precies en is er voldoende samenhang? Moet ons bestaande aanbod geheel op de schop of kunnen we elementen blijven gebruiken? Allemaal terechte en soms moeilijk te beantwoorden vragen.

Fawaka WereldBurgerschap helpt scholen door een gestructureerde aanpak te bieden om invulling te geven aan (wereld)burgerschapsonderwijs. Wij nemen schoolleiding, leraren en leerlingen mee in het proces naar een school die trots is op haar burgerschapsonderwijs én die voldoet aan de door de overheid gestelde eisen.

Fawaka WereldBurgerschap gaat zelfs verder dan waar de wetgever om vraagt. Wij spreken niet van “burgerschap”, maar van “Wereldburgerschap”. In het concept Wereldburgerschap is expliciet aandacht verankerd voor inclusie, uitsluiting en wereldperspectieven. Steeds meer scholen gebruiken ‘WereldBurgerschap’ als kernthema in hun onderwijs, onder andere voor meer aandacht voor inclusie en wereldperspectieven en om leerlingen in staat stellen om deel uit te maken van een heterogene en steeds meer globaliserende samenleving en wereld.

Financiering

Onze programma’s sluiten aan bij de nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs én bij internationale committeringen zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. NPO-financiering is mogelijk door aansluiting rondom o.a. professionalisering en werken aan sociaal-emotionele ontwikkeling. En er bestaan verschillende relevante subsidieregelingen, waaronder ‘Internationalisering Funderend Onderwijs’ vanuit OCW en lokale gemeentelijke regelingen. Wij kunnen adviseren bij het zoeken naar financiering via relevante subsidieregelingen. Neem gerust contact op via mail info@fawakawereldburgerschap.nl of telefonisch 06-49218209.

Waarom een WereldBurgerschap-traject?

Met een WereldBurgerschap-traject begeleiden wij de school in het ontwikkelen van een gedegen visie en plan rondom (wereld)burgerschapseducatie én de implementatie hiervan. Zo’n traject start met het vormen van een visie en ambitie, en loopt via de implementatieplanning van praktische programma’s naar kennisopbouw en evaluatie. We beginnen met het in kaart brengen hoe verschillende zaken die de school al doet passen bij de verschillende domeinen van o.a. de wettelijke burgerschapsopdracht en wat de school verder wil ontwikkelen. We vangen visie, doelstellingen en ambities in verschillende domeinen in een implementatieplan.

Elk traject bestaat uit een aantal vaste onderdelen, maar gaat niet uit van een blauwdruk – op basis van de specifieke wensen van de school wordt altijd maatwerk geleverd! Een traject kan elk moment beginnen. Scholen kunnen kiezen uit 3 verschillende trajecten. Deze hebben een verschillende intensiteit van bijbehorende begeleiding:

1. Premium WereldBurgerschap-traject

2. Standard WereldBurgerschap-traject

3. Basic WereldBurgerschap-traject

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram