WereldBurgerschap-traject – Planning en Prijzen

Bekijk ook de intoductiepagina rondom een WereldBurgerschap-traject. Elk WereldBurgerschap-traject bestaat uit een aantal vaste onderdelen, maar gaat niet uit van een blauwdruk – op basis van de specifieke wensen van de school wordt altijd maatwerk geleverd! Een traject kan elk moment beginnen. Scholen kunnen kiezen uit 3 verschillende trajecten. Deze hebben een verschillende intensiteit van bijbehorende begeleiding.

Hieronder een voorbeeld van een mogelijk tijdspad.


WereldBurgerschap-traject: stappen, planning en tijdsinvestering

Premium, Standard en Basic: prijzen en verschillen

Onze programma’s sluiten aan bij de nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs én bij internationale committeringen zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. NPO-financiering is mogelijk door aansluiting rondom o.a. professionalisering en werken aan sociaal-emotionele ontwikkeling. En er bestaan verschillende relevante subsidieregelingen, waaronder ‘Internationalisering Funderend Onderwijs’ vanuit OCW en lokale gemeentelijke regelingen.

Meer weten?

Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden van een WereldBurgerschap-traject op jouw school. Tevens kunnen we adviseren bij het zoeken naar financiering via relevante subsidieregelingen. Neem gerust contact op via mail info@fawakawereldburgerschap.nl of telefonisch 06-49218209.

Wij verzorgen ook regelmatig presentaties voor directie en/of teams, zowel live als digitaal. Heb je interesse? Laat het ons weten!